İrrometer tansiometr

Düzgün, səmərəli və vaxtında suvarma tətbiq etməklə məhsuldarlığı artırır və suya qənaət edir.

1951 – ci ildən etibarən İrrometr Tansiometrleri torpaq su əlaqəsinin ən sadə və əlverişli ölçülməsi üçün fermerlərin üstünlük verdiyi bir seçimdir. İrrometer cihazı, bir bitkinin etdiyi kimi torpaqla su mübadiləsi edərək kök rolunu oynayır. Kök sistemi tərəfindən torpaqdan suyun çıxması üçün lazım olan enerjini göstərərək, torpaqdakı su səviyyəsini ölçür. Torpaq duzluluğundan və temperaturundan təsirlənmir və kalibrasiya tələb etmir.

Xüsusiyyətləri:

 • Cihaz suvarma zamanı özündə ehtiyyat su saxlayır;
 • İrrometer qurğusu torpaq kimyasından və elektrolizlərdən təsirə məruz qalmayan plastik materialdan hazırlanmışdır;
 • Məsaməli keramika ucluq asan və tez dəyişmək üçün möhürlənmiş başlıqdan ibarətdir;
 • Ölçü cihazının ön diametri 2 1/2 -ə, paslanmayan polad və qurğudan ibarətdir

Ölçü cihazı: Rəqəmlərlə torpağın nəmlik göstəricilərini müəyyən edir. Göstəricilərin sürətlə artmaması torpağın gec qurumasını, əksinə göstəricilərin sürətlə artması torpağın sürətlə quruduğunu göstərir. Göstəricilərdə baş verən bu dəyişiklikləri təhlil etməklə suvarmanın ən düzgün vaxtını müəyyən edə bilərsiniz. Düzgün və effektiv suvarma üçün aşağıdakı göstəricilərdən istifadə edilir:

 • 0-10 sentibar = doymuş torpaq;
 • 10-30 sentibar = torpağın nəmliyi uyğun səviyyədədir;
 • 30-60 sentibar = suvarmaya başlamaq üçün nəzərdə tutulan göstərici;
 • 60-100 sentibar = ağır gilli torpaqların suvarılması üçün nəzərdə tutulan göstərici;
 • 100-200 sentibar = yüksək məhsuldarlıq üçün təhlükə yaradacaq dərəcədə quru torpaq göstəricisi

Nəm sensorları:

1978-ci ildən etibarən istifadəyə verilmiş nəm sensoru, torpaq su əlaqəsini ölçmək üçün istifadə olunan cihazdır. Nəm sensorları yüksək dərəcədə paslanmaya (korroziyaya) dayanıqlı elektrodlardan ibarətdir. Torpaqdakı su səviyyəsini (tutumunu) ölçmək üçün nəm sensorlarına cərəyan verilir. Nəm sensorları daimi torpaqda qalan torpaqdakı su səviyyəsini haqqında məlumat ötürən bir qurğu kimi hazırlanmışdır.

Xüsusiyyətləri:

 • 0-200 kilopaskal aralığında işləyir;
 • Paslanmayan polad başlıqdan hazırlanmışdır;
 • Don temperaturundan təsirlənmir;
 • Ucuz və istifadəsi asandır;
 • Baxıma ehtiyyacı yoxdur;
 • Daxili quraşdırılmış gips, torpağın duzluluq səviyyəsi təsirlərindən qorunmaq üçündür

İrromesh

IRROmesh torpaq nəmliyini, temperaturunu sahədə ölçmək üçün hazırlanmış yığcam, günəşlə işləyən, simsiz bir sistemdir. Torpaqda yerləşdirilən nəm sensorları torpaqdakı su nəmliyi haqqında olan məlumatları İRROmesh cihazına ötürür. IRROmesh, əkinçilərə bütün təsərrüfat bağlarında olan nəm sensorlardakı məlumatları toplamağa və əkinçilərə nə vaxt,nə qədər suvarma edilməsi haqqında qərarlar qəbul etməyə imkan verən vasitələrdir. Hər bir IRROmesh cihazı avtomatik olaraq özündə topladığı məlumatları kompüterə və yaxud mobil telefona ötürmə imkanına malikdir.

Xüsusiyyətləri:

 • Batareya tələb olunmur, baxımı və istifadəsi asandır;
 • Şəbəkədə maneələr olduqda cihaz özünü avtomatik olaraq yeniləyir;
 • Kompüterdə məlumatları saxlayıb təhlil etmək mümkündür

WATERMARK Meter

WATERMARK Meter cihazı əldə istifadə etmək üçün hazırlanmışdır. Bu cihaz torpaqdakı su səviyyəsini sentibar və yaxud kilopaskalla ölçərək torpaq nəmliyinin sensorda dəyərini göstərərək sahədə oxunmasına imkan yaradır. Bu dəyər bitkinin kök sisteminin torpaqdan çəkdiyi su miqdarı (enerjisini) deməkdir. Dəyərlərin yüksək olması torpağın quru olmasını, aşağı isə nəm olmasını göstərir.

Xüsusiyyətləri:

 • Böyük LCD ekranına malikdir və günəş işında görmək asandır;
 • Cihazın kabeli sahədə tez çıxarılaraq dəyişdirilə bilər;
 • Torpaq temperaturuna görə uyğunlaşdırıla bilər;
 • İstifadəsi asandır və özünü yoxlama funksiyası var