Suvarma sisteminin dizaynı və qiymətləndirmə xidmətləri

Düzgün suvarma sistemi qurmaq hər şeydən əvvəl sahənin yerləşdiyi coğrafi mövqeyin bütün iqlim və torpaq göstəricilərini öyrənmək deməkdir. İnfiltrasiya sürəti nəzərə alınmadan qurulmuş suvarma sistemi əgər torpağın qəbul edə biləcəyindən daha çox və daha sürətli suvarma edəcəksə heç şüphəsiz bitki inkişafında problem  yaradacaqdır.

Suvarılan ərazinin ekoloji xüsusiyyətləri xətlərin yerləşməsində və çiləyicilərin və ya yayıcıların qurulmasında və mexaniki sistemin növünün seçilməsində nəzərə alınmalıdır.

NPC Suvarma komandası suvarma sisteminin dizaynında aşağıdakı vacib məqamları nəzərə alır:

Suvarma sistemi məhsulun suya olan tələbatını ödəmək üçün lazım olan su miqdarını təmin edə bilməlidir.

Tətbiq dərəcələri torpaq növü üçün mümkün olan infiltrasiya dərəcəsindən çox olmamalıdır. Nəticədə, suvarma sonrası kök zonasında qeyri-kafi nəmlik ola bilər və məhsul zədələnə bilər.

Axın dərəcələri düzgün dizayn və idarə edilməlidir.

İqlim məlumatları - yağıntılar, küləyin sürəti, temperatur və rütubətə diqqət yetirilməlidir.

Torpaq teksturası, torpağın su saxlama qabiliyyəti və bitki kökünün dərinliyi sisteminin tətbiq edilməsi planlaşdırma,suvarma suyunun idarə edilməsi və suvarma işlərinin planlaşdırılması üçün məlum olmalıdır ki, məhsul tətbiq olunan sudan səmərəli istifadə etsin.

Suvarma və əkin üsullarını seçmək və planlaşdırmaq üçün Fermerin üstünlükləri, mövcud iş müddəti, təsərrüfat əməyi, təcrübə və idarəetmə bacarıqları nəzərə alınmalıdır.

Topoqrafiya və sahə relyefi qeyd edilməlidir.

Xidmətlə bağlı təklif al

Sideroll

Ucuz və rahat idarə edilə bilən, bütün ərazini bərabər suvara bilən suvarma sistemi arzusundasınızsa Sideroll sizin üçündür.

Poweroll mexanikləşdirilmiş bir çiləyici suvarma sistemidir ki, bu da çox zəhmət tələb edən çiləyici suvarma borusundan kənarda qalır, vaxt, əmək və pula qənaət edir.

Sistemin sahədə qurulması yalnız 1 gün çəkir.

Istifadəsi və saxlanması sadədir

Əkin, torpaq növü və su sərfiyyatından asılı olaraq 20-40 hektar ərazini suvarır.

Sübut olunmuş konsepsiya - dünyada 200.000-dən çox bu təkər üzərində xətti sistem istifadə edilir

Böyük çiləyicilərin və pivotun uğursuz olduğu ağır torpaqlarda suvarmanı etməklə yanaşı bütün sistem boyunca torpağa bərabər su ötürə bilir

Yarım avtomatik sistem sayılır və bir nəfər 15 sistemi idarə edə bilər

Sistemin sahədə hərəkəti zamanı əkin əzilmir və ərazi itkisinə səbəb olmur.

Kvadrat və düzbucaqlı sahələri suvara bilir

Pivot və damlama sistemindən daha ucuz hesab olunur.