İşləmə mexanizmi

Aqro strateji planlaşdırma:
− Ərazi araşdırılması;
− Regional təbii və texniki problemlərin analizi;
− Təkliflərin hazırlanması;
− Smetanın müəyyənləşdirilməsi;
− lkin məhsuldarlıq və gəlirliyinin müəyyənləşdirilməsi.

Texniki-iqtisadi qiymətləndirmənin icra planı:
− Mühəndislik işləri;
− Tərəfdaş seçimi və müəyyənləşdirilməsi, həmçinin tender elanı;
− Layihə idarəetməsi və nəzarət;
− Təlim kursları.

İnstitusional və texniki yardım:
− İstehsal, əməliyyat və ərazi idarəetməsi, satınalma servisinin idarə olunmasında dəstək, aidiyyati texniki dəstək.

Layihələrin dəyərləndirilməsi:
− Rüblük
− Son dəyərləndirmə