Missiyamız

• Kənd təsərrüfatında yeni və innovativ metodlar tətbiq etməklə sahibkarların gəlirlərini artırmaq;

• Xarici tərəfdaşlarımızla birlikdə yerli mütəxəssislərin inkişafına dəstək olmaq;

• Müştərilərimizin gəlirlərini davamlı olaraq artırmaq və onlara yüksək keyfiyyətli məhsul əldə etmələri üçün mütəmadi olaraq dəstək olmaq;

• Ətraf mühit məsələlərini daim nəzarətdə saxlamaqla ölkədə davamlı kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yerli elmi və praktiki təcrübə yaratmaq.